Cuprins:

În ultima perioadă, Casele de Asigurări de Sănătate decontează cu întârzieri foarte mari sumele plătite de către angajatori cu titlu de indemnizații pentru concedii medicale. Dacă și tu ești un angajator care se confruntă cu această problemă, află că poți recupera sumele într-un timp relativ scurt, cu minim de efort. 

Faptul că durează foarte mult timp până când angajatorii își recuperează concediile medicale plătite către angajat este o problemă. Și nu doar pentru angajatori. Efectul se poate răsfrânge și asupra afacerilor acestora, dacă vorbim despre mediul privat. 

Să aprofundăm…

Afacerea ta poate suferi din cauza sumelor nerecuperate în timpul prevăzut de lege

După cum știi și tu, în calitate de angajator, ai obligația să achiți sumele reprezentând concediile medicale ale angajaților înainte de a le solicita Casei Județene de Asigurări de Sănătate.

Iar aceste sume achitate imediat angajaților care provin din bugetul propriului business, planificat cu atenție la fiecare început de an, poate fi destabilizat. Prin urmare, afacerea ta poate suferi din această cauză, în funcție de sumele pe care le ai de achitat. 

De ce se confruntă angajatorii cu aceste situații problematice, în condițiile în care sumele sunt garantate și suportate din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate? 

În ultima perioadă, în funcție de județ, sunt întârzieri de la câteva luni la câțiva ani, de la împlinirea termenului de plată de 60 de zile, din cauza lipsei fondurilor. 

Iată și prevederea art.64 alin.(7) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, care face referire la acest subiect:

‘’Casa de Asigurări de Sănătate va efectua plata sumelor aprobate, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.’’

Cum să recuperezi sumele cu titlu de concedii medicale?

Am observat că plățile către angajatori nu se mai fac în ordinea primirii cererilor de plată, ci în funcție de notificările și cererile de chemare în judecată introduse de solicitanți.

Și atunci, în multe situații, singura soluție pentru recuperarea concediilor medicale devine acționarea în instanță a Casei Județene de Asigurări de Sănătate. 

Suntem convinși că nu este soluția pe care ți-o dorești, însă deseori poate fi singura dacă nu vrei să aștepți poate ani pentru a-ți recupera sumele la care ești îndreptățit. 

În calitate de angajator, poți solicita instanței de judecată și obligarea CAS la plata dobânzii legale. Iată ce stipulează art.1535 Cod Civil în acest sens: 

„(1) În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic.

Te ajutăm să recuperezi sumele cu titlu de concedii medicale, fără bătăi de cap

Cauți un avocat de afaceri din România? Aici suntem

Dorim să venim în sprijinul angajatorilor afectați de astfel de întârzieri prin oferirea de servicii avocațiale în litigiile cu Casele de Asigurări de Sănătate (CAS), onorariul nostru fiind preponderent un onorariu de succes.

Onorariul include asistență juridică pe tot parcursul litigiului, atât în ce privește pregătirea documentației, cât și asistență în refacerea acesteia, în cazul în care unele cereri de plată au fost incomplete sau incorecte.

Onorariile pot include asistență juridică în toate etapele procesuale (primă instanță, apel/recurs, executare silită).

Important!  

Onorariul de succes se aplică asupra sumelor efectiv încasate de angajator.

Casele de Asigurări de Sănătate vor fi obligate la plata dobânzii legale calculate de la scadență (60 zile de la primirea cererilor de plată) și până la data plății efective.

Așadar, dacă ai nevoie de un avocat bun de afaceri din România,

Contactează-ne și pregătește 

dosarul de recuperare concedii medicale

Iată documentele de care ai nevoie pentru a depune cererea de recuperare a concediilor medicale: 

  • cererile de plată a sumelor aferente concediilor medicale plătite salariaților și dovada înregistrării,
  • certificatele de concediu medical aferente cererilor de plată,
  • centralizatoarele concediilor medicale aferente fiecărei cereri,
  • statele de salarii, fluturașii de salariu aferenți și declarațiile 112 aferente fiecărei luni și cereri.

Solicită o consultație de business

Scapă de grijile birocratice, juridice și procesuale solicitând serviciile unui avocat bun! 

Dacă nu te poți deplasa la sediul biroului nostru din Timișoara, suntem disponibile și online. Ne deplasăm în vestul țării și în București în situațiile care impun această necesitate. 

Declinarea responsabilității:

Acest articol conține informații juridice cu caracter general, nu vizează situația particulară a unei persoane sau entități și nu oferă soluții legale în acest sens. Nu ne asumăm nicio responsabilitate în legătură cu modul în care cititorul interpretează și aplică aceste informații în rezolvarea problemelor sale legale.